عروسی


تئاتر فستیوال

: نیکولاى واسیلیویچ گوگول
: وحید اخوان
: حبیب دهقان نسب، کاظم هژیرآزاد، محمد ساربان، علیرضا درویش نژاد، وحید اخوان، محمدرضا خادمی، هومان سالکی، آسیه عطوفی، سودابه صادقی، الهام ذوالفقاریان، فاطمه پورمحمدی

 

محل اجرا: تئاترشهر – سالن قشقایی
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
  یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۹۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: آبتین گلکار

: سبا امیری، محمدرضا خادمی
: علیرضا شفقى نژاد
: وحید اخوان، فرشید حیدرى

 

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.