عشق شرقی گودو


تئاتر فستیوال
: ابوالفضل حاجی علی خانی
: ابوالفضل حاجی علیخانی
: (به ترتیب ورود به صحنه) ابوالفضل حاجی علی خانی، نساء یوسفی، مجید آهنگران، محسن زر آبادی، افشین غیاثی

 

محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ تا جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۱۵
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

: سید محمد رضا بهشتیان
: کیوان هاشمی
: مصطفی مقدمی
: افشین غیاثی
: حسن عزیز محمدی
: بهمن اکبری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.