عشق من، حامد بهداد


تئاتر فستیوال

: افشین هاشمی
: شکرخدا گودرزی
:خسرو احمدی، ایلیا منفرد
محل اجرا: کافه خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
 خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی
تلفن: ۲۲۳۹۰۳۲۰
دوره اجرا:  ۲۱ آذر تا ۳۰ دی
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان
:شکرخدا گودرزی
: احسان میراب‌زاده
: نورالدین حیدری ماهر
: محمدعلی فاموری
: امیرخدامی، نیما منصوری
: فریبرز دارایی
: محمدرضا الوندی‌پور، امیررضا شمس‌اردکانی (بازیگرِ نقش کافه‌چی)
: حامد رضی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.