عکس سفید


تئاتر فستیوال

: میلاد اخگر
: میلاد اخگر، امیرحسین طاهری
: (به ترتیب حروف الفبا) ابراهیم عزیزی، امیرحسین طاهری، بهار کاتوزی
محل اجرا: تماشاخانه پالیز، سالن ۲
 تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹
تلفن: ۸۶۰۳۷۵۱۰
دوره اجرا:  یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۴۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: بهروز فرمانی
: محمدابراهیم علایی
: امیر عابدین
: هدا ابراهیم پور
: ابراهیم عزیزی، آیدا بوکانی
: آیدا بوکانی
: عاطفه خدابخش
: علی کوزه گر
: کانون تبلیغاتی دایره تصویر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.