غربتی ها


تئاتر فستیوال

: مارتین مک دونا
: امیرعلی تقی زاده
:عزیز تبیان، امیرعلی تقی زاده، میثم همایونی فرد، شیلا نوروزی، بیتا عالمی، عرفان دادآفرید
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۲۷ آبان تا ۱۸ آذر
ساعت اجرا: ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: مهرداد بهراد
:امیرعلی تقی زاده
: نسیم ادبی
: سارا جوادی
: مهدی شمس
: میلاد بهشتی
: امیرعلی تقی زاده، سارا جوادی
: محمدرضا بذرافشان
: محمد مغربی، امیرحسین قرائی، هستی کنعانی، مریم قسمت کننده
: وحید مصلحی فرد
: واهب مصلحی فرد، پارسا مصلحی فرد، پرهام مصلحی فرد
: ماریا زینالی
: تارا جوادی
: الهام ناصری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.