فردا / پیشنهاد می شود


تئاتر فستیوال
 امین اسفندیار
:  ایمان صیاد برهانی، سعید زارعی

:  سجاد افشاریان
: آوا سی ستار، جواد قاسملو
: حمزه امامی
: بهراد جوانبخت
: حسین صحرایی
: حمید وحیدی نسب
: نسا قلی پور
: فاطمه صفیری
: مسعود رنجبر
: شاهین آزما، نیکو کوچک کوثری
: مهدی پارسی، ایمان ترابی، سامان رستمی
: سام بهشتی

 تالار مولوی – سالن کوچک
خیابان انقلاب، نرسیده به میدان انقلاب، ابتدای خیابان ۱۶ آذر
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ – پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
:  ۱۹:۳۰
:  ۵۵ دقیقه
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.