فریب خوردگان بی نظیر


تئاتر فستیوال

: معصومه خزایی
: فرزانه یزدی، آرتمیس دشتی، معصومه خزائی، هیراد خاتمی، علیرضا ابوالحسنی، مهرداد بهرام
محل اجرا: تماشاخانه سه‌نقطه – سالن خسرو شکیبایی
 میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین خ کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲
تلفن: ۸۸۹۵۲۴۴۰
دوره اجرا:  ۲۸ خرداد تا ۱۳ تیر
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: معصومه خزایی
: امیر خلیلی
: یوکابد فرمان آرا
: مریم اصغری
: شروین بختیاری و علی درخشان
: مریم اصغری، علیرضا مختاریان
: علیرضا مختاریان
: محدثه خرامان
: یوکابد فرمان آرا
: مریم اصغری
: شروین بختیاری، علی درخشان
: مریم اصغری، علیرضا مختاریان
: علیرضا مختاریان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.