فصل شکار بادبادک ها


تئاتر فستیوال

: جلال تهرانی
: شاهین صادقیان
: متین ستوده

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن یک
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:  ۲۵ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: امیرعلی رحمانی، سازهای بادی: امیرحسین کیانپور (با تشکر از علی کیانیان)
: بردیا حالت
: رهام گلرخ
: انوشه طاهری، پدرام محمودی، رامین صبوری، ادیب وکیلی، سپیده حصاری
: مریم ناظران (با تشکر از مجتبی احمدی)
: پوریا احمدیان
: نرمین صانعی (با تشکر از مهری تواسونی)
: محمد مقدم
: ماریا منافی زاده
: محسن حسین
: پن استودیو

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.