فلیک


تئاتر فستیوال

: آنی بیکر
: محمد حسن معجونی
: نوید محمد زاده، ستاره پسیانی( مهمان از گروه بازی)، حسین حسینیان، برنا انصاری

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن دو
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:  ۱۹ تا ۳۰ تیر ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۷:۰۰، ۱۹:۳۰ و ۲۲:۰۰
مدت اجرا: ۱۱۵ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰، ۴۵,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

 

: بهرنگ رجبی
: مهدی چاکری
: شایلان عشایری
: صبا کسمایی
: بهراد جوانبخت
: مانی لطفی زاده
: سیاوش البخشی نائینی
: عسل اصفهانی
: سبا غروی
: سپهر صانعی، امیر حسین بیات
: رضا سامانی
: شایلان عشایری
: نیلوفر نقیب ساداتی، نیما خطیب شاد
: مصطفی پیر هادی
: آیدا صادقی
: محمود یوسفی
: سید مصطفی طباطبایی “صنایع چوب میران”
: فریبرز دارایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.