فین جین


تئاتر فستیوال

: ابوالفضل حاجی علی خانی
: (بر اساس حروف ابجد) مجید آهنگران، محسن زر آبادی، ابوالفضل حاجی علی خانی، نساء یوسفی، میر نادر مظلومی، مرتضی علیدادی، حمید عرب، مهدی ذاکر
محل اجرا: عمارت ارغنون- سالن ۱
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ تا جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۱:۱۵
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: مژگان رایگان، رسپینا پادران
: محمدرضا بهشتیان
: علی جباری، نیوشا دشتی
: کیوان هاشمی
: مصطفی مقدمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.