قبس


تئاتر فستیوال

: شیما اسدی
: مسعود ترابی
:(به ترتیب حضور)شیما اسدی، مهدی کاسه ساز، رضا زنده جاه، شبنم گودرزی، حسین میلانی، مریم بابایی و سامی رهبر، علی فرزانه پور، پریا مهدی پور، آذین فهیمی، نرجس تاجیک، فریبا موسوی، صادق اطمینان، عرفان اکبرزاده، حامد مقدم، سید امیرحسین سید اسماعیل، سمیه قدیمی، شهرزاد شوشتری، سالار قدیمی، ارمیا خندان
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
  ۱۰ تا ۳۰ آبان
  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:مهدی کمال پور
: محمدرضا کمال پور
: علی فرزانه پور
: محمد حسین آقائی، شهاب درفش دار
: نسرین درویشی
: مژگان هژیر رفعت
: بهار برازمند
: سولماز نجفی، پریسا خسروی
: امید سلیمانی
: هرمان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.