قحط الرجال


تئاتر فستیوال

: حسین رفیعی، مهسا ایرانیان، الهه پورجمشید، جمال فؤادیان، فیروز حیدرزاده، امین اکبری نسب، کوروش رخشنده پی، علی عطایی حور، داوود معینی کیا
: محمدرضا آزادفرد

 

محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
دوره اجرا:  ۱۵ آذر تا ۱۵ دی
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: آرزو نبوت
: یاسر بیات
: محمدرضا آزادفرد
: فاطمه محمدی
: مرتضی برزگر زادگان
: یاسر بیات، احسان محمدی، حسن احمدی
: مبینا امری
: سمیه زمانی
: کوروش برزی
: الناز پیکری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.