قصه‌های من و تو و رستم و شاهنامه


 

تئاتر فستیوال

 حسن باستانی

:  مریم معترف

:  ناصرآویژه، حسین مزینانی، منا شمس الدینی

: شهرام نجاتی
: فائزه فیض
: امیرحسین شفیعی
: میلادقدیری
: روژین ستاری
: زهرا شایانفر
: اخترتاجیک
: مرتضی اتابکی
: سعیدشکرنیا
کاری از گروه آوا
درباره نمایش: قصه های من و تو رستم و شاهنامه، روایتی است از شاهنامه حکیم ابوالقاسم  فردوسی طوسی شاعر گرانقدر ایران زمین با نمایش چند داستان به محوریت جهان پهلوان رستم دستان. اجرای نمایش فانتزی و شاد و مناسب کودک ، نو جوان و ……….حتی بزرگسال است. شایان ذکر است که وسایل صحنه و عروسک‌ها از وسایل باز یافتی ساخته شده اند.

 فرهنگسرای ابن سینا

شهرک غرب . خیابان ایران زمین. فرهنگسرای ابن سینا

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵ – یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

:  ۱۹:۳۰

:  ۷۵ دقیقه

 ۱۵,۰۰۰ تومان

رزرو و هماهنگی: ۰۹۲۲۳۹۳۲۸۹۲-۰۹۱۲۲۵۴۱۰۱۷-۸۸۳۶۶۳۶۶

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.