قورباقاف


تئاتر فستیوال
اجرایی از: سید محمد مساوات، رضا کولغانی و کطاب جمئه
محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
دوره اجرا: جمعه ۰۳ دی ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶
  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

: سعید حسنلو، سید محمد مساوات
: سمانه احمدی مطلق
: تینا بخشی
: صفا کام‌دیده
: علیرضا گلدهی، یاور دره‌زمی
: سیاوش تصاعدیان
: مهرداد متجلی
: کارگاه مستطیل مهرداد متجلی، محمد زارعی
: مهدخت اکرمی
: امیر قالیچی ها
: حمید پورآذری
– از همراه داشتن فرزندان زیر ۱۶ سال خودداری نمایید.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.