لاموزیکا چهارم


تئاتر فستیوال
: مهسا شیخی، حسن فضلی

 

محل اجرا: مکتب تهران
 خیابان کریمخان زند٬ خیابان شهید عضدی(آبان جنوبی)، کوچه کیوان، پلاک ۸، زنگ یک، سالن مکتب تهران
تلفن: ۸۸۹۳۵۵۸۳-۵
دوره اجرا:  دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ تا جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا:  ۴۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: مازیار تهرانی
: صادق حسین
: پوریا احمدیان

بازنگری لاموزیکای دوراس برای اجرا: جلال تهرانی

این نمایش روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه اجرا خواهد شد.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.