لغزش آنی کلام


تئاتر فستیوال

: امید مشهدی، نازنین بهرام
:(اجراگران) محمد اسد، نازنین بهرام، ثمره جوهرچی، حامد حسین زاده، امیرحسین حسینی، رضا حیدری نیا، ایمان عظیمیان

 

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  ۱۱ تا ۳۰ آذر
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: مژده رنجبر
: نیما جهان بین
: Scott Gibbons
: شاهپور صادقی
: مصطفی قاهری
: You Studio

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.