لیما


تئاتر فستیوال

: سمانه زندی نژاد و ماکان اشگواری

 

محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
دوره اجرا:  چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ تا یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

 

: حمید پورآذری
: سمانه زندی نژاد
: ماکان اشگواری
: گلرخ نفیسی
: شیما میرحمیدی
: سید میثم خویی
: نوشین طهماسبی
: گلرخ نفیسی
: سیاوش تصاعدیان
: مهرداد متجلی
: کارگاه مستطیل (مهرداد متجلی، محمد زارعی)
: مهدخت اکرمی
: امیر قالیچی ها

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.