ماجرای مترانپاژ


تئاتر فستیوال

: الکساندر وامپیلوف
: محمد حسن معجونی
: رضا بهبودی، هومن کیایی، مهتاب ثروتی، حسین حسینیان، مژده دایی، امیر قاسمی و برنا انصاری

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن یک
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:  چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان

 

: کیوان سررشته
: سباغروی
: شایلان عشایری
: صبا کسمایی
: پویا پور امین
: مهدی دوایی
: البرز تیمورزاره
: استودیو دیگر، البرز تیمورزاده
: سیاوش البخشی نائینی
: عسل اصفهانی
: شایلان عشایری، مهشید دمی زاده
: مهشید دمی زاده
: رضا سامانی، ساشا کشواد
: سید مصطفی طباطبایی 《 صنایع چوب میران 》
: سید سام بهشتی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.