مادر مانده


تئاتر فستیوال

: حمید رضا آذرنگ
: محمد حسین تفریشی
:(به ترتیب ورود) عارفه نظامی، فهیمه اسماعیلی پور، نیلا قبادی، محمد علی وزیری، مجید حداد، نگین خسروآبادی، امیر محمد عیسی زاده

 

محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  ۰۱ تا ۲۵ آبان
ساعت اجرا:  ۲۱:۱۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: ژاله گشتاسبی
: مائده قوچاقی
: علی ساسانی نژاد
: لیلی پریشان
: رضا امانلو
: آرمان فلاح زاده
: ندا سیالی
: محمد سعادت
: ندا کاوندی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.