ماشینیست / پیشنهاد نمی شود


 تئاتر فستیوال
 مهدی مشهدی کاظمی
:  پویان یحیی پور، ماهانا نریمانی، آرش اشاداد، حسام الدین آریان فر، مهدی مشهدی کاظمی، ایمان دهیادگاری، امیرحسین میرفندرسکی،

: رژین دلفان، سمن نورخلج، حانیه همتی
: مریم عمادی پور
: امیر اکبری، نغمه قدیمی، احسان رضوانی پور
: سجاد آقابابایی (تماشاگران تئاتر نارنجی)
: مرجان حمیدی
: امیر رجبی
: ثمینه حسینز
: مونا غیاثی
: مهدر مشهدی کاظمی
: میرحسین دریابیگر
: زهرا عمادی پور
: رژین دلفان
: ماهانا نریمانی
: نغمه قدیمی، ماهانا نریمانی
خلاصه نمایش: ماشینیزم می تواند انسان ها را تغییر دهد، آن ها را برده سازد یا به برده داری وادارد. او با همه فرق دارد.

:  تالار مولوی – سالن بزرگ
خیابان انقلاب، نرسیده به میدان انقلاب، ابتدای خیابان ۱۶ آذر
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ – پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
:  ۲۰:۳۰
:  ۶۰ دقیقه
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.