مایبر


تئاتر فستیوال

:  ابوالفضل کاهانی
:  محمد علیمحمدی، مجید یوسفی، مجتبی یوسفی، علی نورانی، محسن محبی
:  مهرداد بهاالدینی

: نرگس نره ای
: محسن محبی
: سید محمد مساوات

 تالار مولوی – سالن بزرگ
آدرس سالن : خیابان انقلاب، نرسیده به میدان انقلاب، ابتدای خیابان ۱۶ آذر
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ – پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
:  ۲۱:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
[Galleries 316 not found]

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.