مایم و پاگانی نی


تئاتر فستیوال
: علیرضا ناصحی
: علیرضا ناصحی، علی دولتیاری

 

محل اجرا:  اداره تئاتر – خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  ۱۰ تا ۲۶ تیر ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۱۵
مدت اجرا:  ۳۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: محمدرضا علیمردانی
: هما خداجوی
: علی فرهادزاده
: معین طاهری طاری
: نیما مجلسی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.