متامورفیسم مانی


تئاتر فستیوال
: نوید ترابی
: (به ترتیب ورود به صحنه) اسماعیل بالایی، روشنک رضایی مهر، حامد نساج بخارایی، حسین غلامی، شقایق سادات موسوی، زیبا مصطفایی، علی هادوی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:  پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ تا جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۱:۱۵
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: نوید ترابی
: سید رضا پورآقا
: مهران دهقانی
: سجاد شاه ویسی
: نوید ترابی
: مهرناز عباسی
: مجید سیادت
: کارنگ کرباسی
: ملیکا رمضانی
: محمد حسین سلیمی
: مهسا شریفی
: موژان دهقانی
: فرشته علیجانی
: سجاد شاه ویسی
: نوید ترابی
: گیتی شاکری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.