مثل خواب مثل رویا


تئاتر فستیوال

: محمد قاسمی
: پری بارانی، محمد قاسمی، رستا رضوی، فرید طاهری، میثم محمدی
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
  ۰۸ تا ۲۵ خرداد
  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: محمد قاسمی
: محمد بهراد
: کوروش عبدی، محمد علی رحمانی، محمد بهراد
: شادان رستمی
: رسول رنجبر
: متین مردادی
: محمد قاسمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.