مجلس سنگ / پیشنهاد می شود


تئاتر فستیوال

:  پویش فروزنده

:  راشین دیدنده، نگین زمانی، سحر کشتکار، لاله موسی، بی تا مهدی زاده، نسیم ناصر زارع

:  محمد قدس
: زهره کاظمی
: جعفر کرمانی
: صدف بیگدلی
: علیرضا حسینی، فرید حسینی

:  سالن ارغنون

حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، سالن ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

:  ۲۱:۱۵

: ۶۰ دقیقه

:  ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.