مجلس قربانی سنمار


تئاتر فستیوال
: بهرام بیضایی
: شیما جوادپور
: مهدی مکاریان، سهیل عرب، مارال ایزدبخش، فاطمه سعدی

 

محل اجرا:  خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ تا پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: رضا جاویدی
: شیما جوادپور
: سهیل عرب
: بنفشه مهرپرور
: مهدی مکاریان
: محمد سیف زاده
: فاطمه قمری (کهکشان گرافیک)
: عیسی قمری
: رضا جاویدی
: بنفشه مهرپرور
: سید محمد خالقی
: مهدی مکاریان
: گروه نمایش گلینا
: عیسی قمری، رضا جاویدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.