مجلس نقالی بیژن و منیژه


تئاتر فستیوال

 شاهو صالحی
: شاهو صالحی، حسین ظاهری، فاطمه غلامی، پارمیس مقیسه

:  حسین ظاهری
: داوود فتحعلی بیگی
: کیخسرو دهقانی
: استاد ایرج یادگاری
: مرشد محمدجواد خرمی
: ئاسو نادری

:  سالن کنش معاصر
میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴٢
تلفن: ۶۶۴٠٠۶١٢,۶۶۴۰۴۱۳۱
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵ – پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
:  ۱۹:۳۰
:  ۸۰ دقیقه
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.