مده آ (ناهید حاجی محمدی)


تئاتر فستیوال

: هاینر مولر
: ناهید حاجی محمدی
: شهزاد وجدانی

 

محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
  ۲۸ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد
  ۱۹:۳۰
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: ایرج زهری
: مریم کمالی
: رضا قره باغی، ناهید حاجی محمدی
: ناهید حاجی محمدی
: بهنام حسناتی
: نسیم حاجی محمدی
: امید رحمتی
: زهرا سروی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.