مرا به نام خودم بخوان


تئاتر فستیوال

: زهرا اسلام پناه
: زهرا اسلام پناه، رامک نوروزی، بنیتا میسمی، حشمت الله زارعی، هدیٰ بختیاری، غزاله امینی، نیکا محمد حسین، محمدعلی نجف پور، مژده برکتی، کیمیا اسلام پناه
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  ۳۱ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: حوزه هنری
: زهرا اسلام پناه
: علی یعقوب زاده، داریوش نصیری
: مژده برکتی، غزاله امینی
: علی یعقوب زاده
: سهیل مینایی
: امیر یوسفی
: مژده رقیب دوست، علیرضا ابراهیم خانی
: مژده برکتی
: سارا ناقلی، زهرا اسلام پناه
: زهرا باقری
: گلی شهبازی
: گلی شهبازی، سید کوروش سیدی
: مژده برکتی
: وحید دهرویه
: امیر حسین سعیدی، محمد سعیدی، محمد علی نجف پور
: امیر حسین سعیدی، محمد سعیدی، سعید آرین مجد
: عاصم حاصل مهری
: عاصم حاصل مهری
: امیرحسین سعیدی، محمد سعیدی
: سید کوروش سیدی
: مصطفی محمودی
: نسا نیکو (طراحان هنر ایرانیان)
: ندا الماسیان طهرانی
: لاله محمودی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.