مردان بالا ده زنان پایین ده


تئاتر فستیوال

: سید محسن میر هاشمی
: آوا فراهانی
:منصور عربی، بابک مولانا، رها آرشید، آوا فراهانی

 

محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  ۲۸ آذر تا ۱۷ دی
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: آرزو باقری
: مینا خسرو شاهی
: رویا طاهری
: ستاره حداد
: مهدی مدق، سحر زمینی
: ژاله گشتاسبی، مروارید دماوندی
: محمد دانشور

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.