مرسانا


تئاتر فستیوال

 هوشنگ هدایتی
:  محمد نصر (آژمان)، هوشنگ هدایتی (فربد)، الهام هادیان (مرسانا)، حسن ولی خانی (بردیا)، بهنام میرزاپور (آستیاگ)، پریسا راد (پریدخت)، مهسا کاهه (شهرزاد)، شادی کارایین (آرشیدا)، سحر درویش (آرنیکا)، عمید ابطحی (فرنام)، عیسی محمدی (پدرام)

:  مهدی مومن زاده
: عمید ابطحی
: سیما غفاری
: مهرزاد خلیقی
: راحله فیوضی
: راحله فیوضی ، مهرداد شهرابی
: ولی ا… شاکر
: ولی ا… شاکر، یاسر ریحانی، فرزاد سلیمانی
: بهروز شیری (سرپرست و نوازنده تار)، محمد مهدی احمد زاده یزدی (آواز)، حامد جلائی (ویلون) و علی پنجه شاهین (تنبک)
: محمد امین حریریان

 سالن کنش معاصر
میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴٢
تلفن: ۶۶۴٠٠۶١٢,۶۶۴۰۴۱۳۱
:  جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ – شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
 ۱۹:۰۰
:  ۹۰ دقیقه
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.