مرگ مرد بالشی


تئاتر فستیوال

: مارتین مک دونا
: منا الهی فرد
:علی بنایی، محمد رضا سروستانی، عسل زارع، هومن اردکانی
محل اجرا: پردیس تیاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: از ۱۸ آبان‌ماه تا ۲ آذرماه
ساعت اجرا: ۲۱:۴۵ , ۱۶:۰۰
مدت اجرا: ۷۵دقیقه
بها بلیت : ۳۵,۰۰۰ تومان
: امیر امجد
:منا الهی فرد
: فاطمه جمشیدی، محسن طباطبایی
: سهند محمد زاده
: رها الهی فرد
: مینا سرلک، شادی بیات
: محمد حبیبی
: میلاد ابراهیمی
: گروه تبلیغات تیم
: کامران نجفی، رها الهی فرد
: عارفه سلیمی
: شرمینه جبراییلی
: مهدی شهریاری
: الناز یوسفی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.