ملکه زیبایی لی نین / پیشنهاد می شود


تئاتر فستیوال
 مارتین مک دونا
:  رضا جعفرمدار
:  مسعود انتظارى، سوزان قربانى، مهناز کرباس چیان، حمید رشید،

:  على احمدى
: نسیم تقى پور
: وحید میثاقی
: اشکان مستی
: علیرضا حسینی، فرید حسینی

:  سالن ارغنون
حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، سالن ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ – جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵
 ۱۹:۰۰
:  ۷۰ دقیقه
 ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.