من شاه ریچارد بودم


تئاتر فستیوال
: کیوان سررشته
: محمد عاقبتی
: افشین هاشمی، محمد عاقبتی
محل اجرا:خانه نمایش دا
 میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶، خانه نمایش دا
تلفن: ۸۸۰۱۶۰۷۴
  پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ تا شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه

: مهین صدری
: رضا سرور
: مهرنوش علیا
: رها جهانشاهی
: امید اکبری
: رودریک بیر استکر
: پیتر پیرحسین لو
: رضا بهجت
: جعفر پوینده
: جلیله هیبتان
: نادر مقدم
: رضا سامانی
: مجتبی ادیبی
: نگار حسن زاده
: ایلیا شمس
: مریم حیدری
نگاه آزاد به ریچارد دوم شکسپیر؛ ترجمه احمد خزاعی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.