مواجهه با ورنوسفادرانی


تئاتر فستیوال

: رضا سعیدی
:امین طباطبایی

 

محل اجرا: خانه هنر پیچازی
 تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از نوفل‌لوشاتو، کوچه گودرز، خانه هنر پیچازی
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۷۱۰۲۸
  ۲۳ آذر تا ۱۱ دی
ساعت اجرا:۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: سارا سالاری، یاسمن رحیمی
: سارا سالاری
: پویان باقرزاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.