مودیلیانی


تئاتر فستیوال

: مهسان عطایی، احسان بداخشان
: علیرضا یزدانی
:امیر ارسلان نوروزی، مهسان عطایی، کامران طاهری، هادی شبانی، محسن ابوالفتحی، نکیسا نوری، هانیه وزیرپناه، مصطفی کزازی

 

 محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا: ۲۹ مهرماه تا ۲۲ آبان ماه ۹۷
ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ و ۱۰,۵۰۰ تومان

: احسان زارع
: بهنود بهلولی
: هادی شبانی، کامران طاهری، مصطفی کزازی
: ملیکا یوسف
: مریم خوبی
: زهرا کهتری
: شهرام خان پور، مهرداد باقری
: هانیه وزیرپناه، مائده حیدری
: علی رستمی، سپهر احمدی، کیارش تاریک، مسعود حسنی
: امینه الیاسی
: محمد علی پور
: پیمان یاحقی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.