ناتمام


تئاتر فستیوال

: پیمان یاحقی، پیمان می آبادی
: پیمان می آبادی، محمد مغانی، سپیده تگریان، پیمان یاحقی

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  ۱۳ تیر تا ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
شماره تماس جهت هماهنگی: ۰۹۳۵۷۶۳۸۱۰۰

: دکتر قطب الدین صادقی، امیر حسین شفیعی
: سعید حسنلو
: علی محمد صادق (فرهاد)، سحر مانی، هانیه رحیمی
: سحر مانی
: احسان طهماسبی
: نسرین گودرزی
گروه نوازندگان
: هلیا ولی زاده
: احسان طهماسبی
: ساینا خداداد
: محمد رضا عالمی (مهراد)
: مهدی محمدی می‌آبادی
: حسین کوکاییان
: سهیلا جوادی
: سام ایزدی
: محسن رومی، مبینا عبدالهی، محمد علیپور
: حسین کوکاییان
: مهدان انامی
: گیتی شاکری، فرهاد فلاحی
: ابراهیم اکبری
: سعیدرباط جزی، حسن خدایی
: سمیرا افتخاری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.