نامزد ویولت


تئاتر فستیوال
: فرانسوا دوترامون
: داریوش مودبیان
: علیرضا اخوان، سعید پارسا، نازنین خلیلیان، هستی رزازچیان، محمد سلطانی، آرین صفایی، نگار نیکنامی

 

محل اجرا:  خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
 خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی
تلفن: ۲۲۳۹۰۳۲۰
دوره اجرا:  یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ تا جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
رزرو و هماهنگی: ۰۹۱۹۲۰۴۳۵۶۵

: میلاد صالحوند، حمیدرضا بشیری
: جعفر عباس زاده
: مهرناز عباسی
: داریوش مودبیان
: مهسا موسویان
: اشکان میرزا شفیع

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.