ناگهان همه برمی خیزند … به آوازی دیگر!


تئاتر فستیوال

 

: سعیده آجربندیان
: (به ترتیب ورود) فاطمه سرلک، پرستو آل رسول، ناصر عاشوری، پیمان محسنی، زهرا پرهون

 

محل اجرا: عمارت ارغنون- سالن ۱
حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا: ۱۱ تا ۳۰ بهمن
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: محسن حسن زاده
: مینا محترمی، اعظم تیماجی
: سینا ییلاق بیگی
: رضا خضرایی
: سمیه پسندیده خواه
: سعیده آجربندیان، فاطمه حسین خانی
: مهدی طالقانی
: عبد آتشانی
: حمیدرضا کسری
: مونا صدر فریدپور
: حدیث دکایتی، غزاله یزدان پرست
: مهدیه سادات شاهمرادی
: کمپانی هنری زابتیک

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.