نبرد گالیله / پیشنهاد می شود


تئاتر فستیوال

 مسعود طیبی
:  (به ترتیب ورود به صحنه) اریاز ذالفقاری، الهام جدی، زهره زرگر، محمدرضا جوادی، شهاب ملک پور، سالار خمسه، ایمان میرهاشمی، شیوا امانی، علی محمودزاده، مژگان رایگان، محمدصادق، سهیل باباعلی، رضاشرافتی، فخردین سعادت زاده، مرتضی پادیاد، مهدی حیدری یان، علیرضا قیدری

: ایمان میرهاشمی، کامران پارسا
: سعید حسنلو
: محمدرضا و علیرضا شریفی
: میثم شبیری
: سمانه احمدی
: بتسابه نعیمایی
: مهرانگیز قهرمانی
: امیر رجبی
: حسین امینی
: صادق شریفی
: یاسین چهرآذر

– بر اساس “زندگی گالیله” اثر جاودانه برتولت برشت
خلاصه نمایش: گالیله تلاش می کند تا تفکر جامعه خود را نسبت به مسائل مهم اجتماعی از طریق علم تغییر دهد که کلیسا در برابر او می ایستد و تصمیم می گیرند که او را بسوزانند که گالیله اعتراف می کند که اشتباه می کند تا مسیر علم خود را مرور زمان پیدا کند و تفکر جامعه تغییر یابد.

محل اجرا: تالار مولوی – سالن بزرگ
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا: دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ – دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۱۰۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.