نزدیک


تئاتر فستیوال
: جواد اسفندیاری
: امین محمودی، ماهور میرزا نژاد، فائزه یوسفی، علی محمودیان

 

محل اجرا: عمارت روبرو
 تهران، خیابان انقلاب (شرق به غرب)، قبل از چهارراه ولیعصر، بن‌بست کیانپور، پلاک ۷
تلفن: ۶۶۴۰۴۲۳
دوره اجرا:  دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ تا جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: آیه حیدری
: عطیه حسن خانی
: محمد قلی زاده
: جواد اسفندیاری، محمد اسدی
: احسان زهری
: مهسا محربی، نوید مجاهدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.