نشانه ها


تئاتر فستیوال
: مانلی شجاعی فرد
:مهدی کوشکی، رویا بختیاری، توماج دانش بهزادی، محمد حسین صفری، مهدی بوسلیک، عیسی حسینی، شراره رنجبر و …
: فرهاد قایمیان
محل اجرا: پردیس تیاتر شهرزاد – سالن یک
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: ۱۸ آبان تا ۱۸ آذر ۹۷
ساعت اجرا: ۲۱:۳۰
مدت اجرا: ۷۵دقیقه
بها بلیت : ۳۵,۰۰۰ تومان , ۴۵,۰۰۰ تومان , ۵۵,۰۰۰ تومان
:فیروزه فیاض بخش
: علیرضا اسلام پناه، نیلوفر شایگان فر، بهزاد خلیلی، فرهنگ زرگر باشی، سروین سیف، فرشته هاشمی، دانیال آب نیکی
: مازیار فکری ارشاد
: نوید فرح مرزی
: کیارش اعتماد سیفی
: سهیلا شجاعی
: رضا حیدری
: علیرضا نشوی و امیر نشوی
: میلاد حسینی
: سحر نراقی و مهران عبد ویس
: مریم نراقی
: میثم محمدی
: حمیدرضا ژاله و دانیال آب نیکی
: سلمان قلمداران
: نگین افتخار
: احسان نقابت و محمود رضا فتاحی
: مازیار فکری ارشاد
: مصطفی جعفری
: سجاد عسگرپور

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.