نظام آباد


تئاتر فستیوال
: کهبد تاراج
: عرفان پورمحمدی
: (براساس حروف الفبا): اصغر شیرزاد، محسن علی محمدی، هیراد محمدی، نوشین مینایی فرد، محمد نوروزی، ابوالفضل وزیری

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ تا جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: دکتر بهنام رحیمی
: زری کریمی
: رویا منوچهری
: رضا بهرامی
: علی باقری، مینا ترکمن، محبوبه اسدی
: مریم خوشرو نعمتی، علی باقری
: مرضیه افتخار، پونه عظیمی، آریا آزاد پرتو
: شایان کیانی
: پونه عظیمی
: مهدی کریمی
: نازنین فراهانی
: مهدی سلیمانی برچلویی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.