نمایشگاه گرافیتی یاسی


تئاتر فستیوال
: علی فرشچی، یاسمن مرادی
: شادی کرم رودی

 

محل اجرا: عمارت روبرو
 تهران، خیابان انقلاب (شرق به غرب)، قبل از چهارراه ولیعصر، بن‌بست کیانپور، پلاک ۷
تلفن: ۶۶۴۰۴۲۳
دوره اجرا:  دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: بانیپال شومون
: فراز مدیری
: ‌حانیه موسوی
: شجاع گیاهی، آوا علوی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.