نم زده


تئاتر فستیوال

: محمد رمضانی
: بهشاد رسولی
:نگین سلیمانی، محمد رمضانی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: ۲۷ آذر ماه تا ۹ دی ماه ۹۷
ساعت اجرا: ۲۱:۳۰
مدت اجرا: ۴۵دقیقه
بها بلیت : ۲۰,۰۰۰ تومان , ۴۰,۰۰۰ تومان
:مهیار اقدم
: میثم بالزده
: غزاله لشگری
: علی عبدالهی
: افروز علایی
: رضا پیر زاده، امیر شجاعی
: افروز علایی، سامیار
: رضا پیر زاده، امیر شجاعی، امیرحسین کمالیان
: امیرحسین کمالیان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.