نیرنگ اورنگ


تئاتر فستیوال

: دکتر سید هاشم خان شافع
: مرتضی برزگرزادگان
: محمدرضا آزادفرد، محمد پورا، الهه پور جمشید، مهناز غمخوار، داود معینی کیا، محمود موسوی، اسماعیل پور یوسف

 

محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن:۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
دوره اجرا:  ۰۴ تا ۲۵ تیر
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: سعید کنگرانی
: داود فتحعلی بیگی
: محمد پورا، سامان توحیدی
: جواد ندیمی، الناز طهامی، مهدی سلطانی، فرزین عوض زاده، مجتبی رفیعی
: مبینا چاپی، علی فعلی
: امیر ترحمی
: فریبا نور شعاع حسینی
: مرتضی برزگرزادگان
: کورش برزی، مسعود نیکو، یلدا ابراهیمی
: نوشین ترحمی
: رسول نجفی
: گیتی شاکری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.