هدیه اسرار آمیز


تئاتر فستیوال
: آتسا شاملو
: میثم یوسفی

: مریم آشوری، علی باروتی، عاطفه بحرالعلوم طباطبایی، مریم تهرانی، هدیه حاج طاهری، هانی حسینی

محل اجرا: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن بوستان)
  بلوار کشاورز، خیابان حجاب،داخل پارک لاله، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تلفن: ۸۸۹۶۶۱۱۹ – ۸۸۹۸۰۷۲۱
دوره اجرا: فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا: ۱۸:۳۰
بها بلیت: ۱۲,۰۰۰ تومان
: علی پاک دست، مریم اقبالی
: مریم اقبالی، علی پاک دست، مهرنوش صادقیان، مریم رحمانی، هدی بخشوده، مینا پناه نجات، مه گل صابری
: سپیده قلی زاده
: سینا ییلاق بیگی
: علیرضا میرانجم، صبا موسوی
: مهرداد باقری
: مهردادباقری، علیرضا میرانجم، صباموسوی، لیلا طاهری، یاسمین حریری
: رامین کهن
: فراز خنافری
: رامین کهن
: عادله کریم زاده
: هاتف صادقی طهرانی
: فرناز ساحری، رامین کهن
: امین پروین
: پیام کریمی
: فراز خنافری
: آزاده فرهنگیان
: محمدرضا شاملو فرد
: احسان نقابت
: معصومه آرواز
: علی رضایی
: روشنک کریمی
: روژین ستاری، زهرا آقایاری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.