هدیه جشن سالگرد


تئاتر فستیوال
: افشین هاشمی
: مجید فرهاد
: مهدی کوشکی، بهناز شمشیری
محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
دوره اجرا: ۰۶ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت اجرا:   ۱۷:۳۰
بها بلیت:۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
: نوید تندرو
: میلاد نصرالهی
: زهره کاظمی
: حامد اصلانی
: محمدرضا سعادتی
: مرضیه دهقان
: شبنم محمدپور
: شکیلا یزدی
: پژمان سرمایه خواه
: نیما مرادی
: محمدرضا فرشاد
: سهراب خان زاده
: بهرام رامه
: علی ژیان
: گروه جارچی
گروه الکترونیک موزیک
: وحید قادری
: راضیه کوشکی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.