هفت نفرت انگیز


تئاتر فستیوال

: سینا جوهریان
: علی رویگری
:امیر عبدالهی، مصطفی شویکلو، شادمهر محمدی، علی رویگری، حسین فرخیانی، رعنا تاجیک، سمیرا واثقی

 

محل اجرا: مجموعه پدرخوانده
 خیابان انقلاب، چهار راه کالج، جنب ساختمان اداری مترو، پلاک ۸۷۶
تلفن:۰۲۱-۶۶۷۱۷۸۱۵
دوره اجرا:  ۲۴ آذر تا ۱۰ دی
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: حسین عاشوری
: محمدحسین کاردان پور
: نغمه شیخ نژاد
: امیر عبدالهی

اقتباسی آزاد از فیلم سینمایی هشت نفرت انگیز تارانتینو

این نمایش روزهای یکشنبه اجرا ندارد.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.