هفت هشتم


تئاتر فستیوال

 سیروس همتی

 حمید اصغری تتماج، علی برجی

:  علی برجی، عباس بهمنش، سعید بصیری، نسا اصلانی، مژده گیوه کی، وحیده نظری، سارا خسروی، ، سپیده نصیری

: فرید آندستا
: لیلا یوسفی راد
: فریبا جدیدی
: شهرآشوب مفتاحی
: موسسه فرهنگی هنری هلیا فیلم

 اداره تئاتر – خانه نمایش

میدوان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲ / ۸۸۳۰۰۲۷۸

:  دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ – پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵

 ۱۹:۰۰

:  ۱۲,۰۰۰ تومان

: ۰۹۳۷۵۰۷۹۷۰۰

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.